گوشی CPT001 از یک قطعه سنگ مرمر و حروف حکاکی شده و پرشده از طلا ساخته شده است. صفحه نمایش لمسی این گوشی از یک قطعه بزرگ یاقوت و دکمه های این گوشی نیز از طلای جامد ساخته شده است.
 

CPT001 که جزئیات قیمت یا زمان ارائه آن اعلام نشده است از نظر ویژگی های درونی مانند گوشی های دیگر است اما از نظر ظاهری بسیار متفاوت است و Mobiado آن را قصیده مجسمه های عظیم ساخته شده از سنگ مرمر دوران رنسانس عنوان کرده است.