باور مدار جز تو و عشق تو در سر است

 

عشقت هر آنچه هست طلوعی مقدار است

 

من دوست دارمت به خدا،با تمام قلب

 

این حرف تازه نیست،ولی نا مكرر است

 

شادم از اینكه بی تو به هر جا گذر كنم

 

تصویر تو نهاده شده در برابر است

 

من با توام همیشه مگر فرق می كند

 

پنداشتی كه بی تو دلم جای دیگر است؟

 

من فارغ از خیال تو باشم دقیقه ای؟

 

در عالم خیال هم این نا میسر است

 

سر می كشد گلاب و گل از هر كلام من

 

اینجا بوی عشق توست كه در من معطر است.