اگر كاغذ برای ستایشت جایی داشته باشد و

 

اگر قلم از جوهر عشق تهی نگردد،تو را خواهم نوشت.

 

**********************************************

 

طبق قانون بقای شادی هیچ شادی از بین نمیره:

 

بلكه از دلی به دلی دیگه جابه جا  می شه.

***********************************************

شیمی نخوندم،ولی می دونم اگه عشق نباشه ملكو ل های هیدروژن

و اكسیژن نمی تو نن اینقدر محكم همدیگه رو فشار بدن كه اشك جفتشون

در بیاد.

***********************************************

نمی خوام بگم سیاهی چشات مثل شب پر ستاره است چون شب هم بالاخره

تموم میشه،نمی خوام بگم دوست دارم چون دوست ندارم بلكه عاشقتم.

************************************************

با چنان عشقی زندگی كن كه حتی اگر بنا به تصادف در جهنم افتادی خود

شیطان تو را به بهشت باز گرداند.

************************************************

میدونی فرق تو با روز چیه؟؟

روز باید 30تاش رو جمع كنی تا 1 ماه بشه،اما تو همین جوری ماهی.

************************************************

در صفحه شطرنج زندگی همه ی مهره های من مات مهر بانی تو شدند و من

قلبم را به تو باختم.

************************************************

به لوتی میگن آب بده،دریا میده.......به لوتی میگن گل بده،گلستان میده.

به لوتی میگن معرفت،،صفا،،صمیمیت بده....همش شماره ی تو رو میده.

************************************************

عشق چون ساعت شنی است با خالی شدن مغز قلب پر می شود.

************************************************

بوسه تنها تصادفیست كه پلیس نداره......بغل تنها پاركینگیست كه جریمه نداره

پس میای تو پاركینگ تصادف كنیم.

************************************************

سا یه ام عاشق سایه ات شده می خواستم ببینم آیا می توانیم،،همسایه شویم؟؟؟

************************************************   

اگه من و تو دو تا برگ باشیم،هنگام افتادن  من زودتر از تو میشكنم

 

تا زمانی كه می افتی در آغوشم بگیرمت.

**********************************************

عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور

گدایی كنی......آن وقت است كه دیگر عشق نیست........صدقه است.

**********************************************

تنها یك سقوط است كه جاذبه زمین مسئول آن نیست،،فرو افتادن در عشق.

**********************************************

وقتی داری فكر می كنی....كه من دارم فكر می كنم....

كه تو داری فكر می كنی...كه من به چی فكر می كنم....

دوست دارم كه فكر كنی به تو فكر می كنم...

***********************************************

روزی از عشق خودم را حلق آویز می كنم و آخرین آرزوی من این است

در روی طناب اسم تو را حك كنم تا حد اقل در مرگم فكر كنم در كنارت

خواهم بود.

***********************************************

عشق،،،سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق.

***********************************************

 

عشق نور است كه هر چه را در مسیرش قرار بگیرد از جمله قلب ها را از خود

 

روشن می سازد.

***********************************************

شب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم آمد،،،بیدار باش من با سبدی پر از

بو سه می آیم و آن را قبل از چیدن روی گونه هایت می كارم تا بدانی،

ای خوبم دوستت دارم...

***********************************************

همیشه با بدست آوردن اون كسی كه دوستش داریم نمی تونیم صاحبش

بشیم،گاهی لازمه ازش بگذریم تا بتونیم صاحبش بشیم.

***********************************************

كاش می شد عشق را ابراز كرد//      یا كه عشق را باسحر آغاز كرد//

 

لحظه به لحظه،دم به دم،ساعت بخ ساعت خواهمت//

گر خوشم یا نا خوشم در هر دو حالت خواهمت//

 

***********************************************