همیشه دوستت دارم،

 

ای سر چشمه ی محبت،

 

ای عشق واقعی،

 

چگونه ستایشت كنم در حالی كه قلبت از محبت بی نیاز است،

 

چگونه ببوسمت وقتی كه عشقت در وجودم جاری می شود،

 

بگزار نامت را تكرار كنم،

 

نامت زیباست،دلنشین است،

 

چه داشته ای كه اینگونه مرا تلسم كرده ای،

 

من اینگونه نبودم تو عشق را با من آشنا كردی،

 

تو هوای دلم را با طراوت كردی،

 

زمانی كه با تو هستم به آسمان به بیكران پرواز می كنم،

 

پس بدان دوستت دارم،

 

گر چه پایان راه را نمی دانم.